Andrzej Dąbrówka

Mediewistyka, �redniowiecze

"Dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego" - Historia projektu PDF Drukuj E-mail
Dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego
Historia projektu

0. Wprowadzenie wydawnicze do edycji Jan Kochanowski "Dzieła wszystkie", oprac. Maria Renata Mayenowa i Jerzy Woronczak (dotychczasowe wydania zbiorowe, zasady i układ edycji) oraz Maria Kaczmarek i Ewa Głębicka (informator wersyfikacyjny poezji polskiej i łacińskiej Jana Kochanowskiego); Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1983. "Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B", nr 22, 218 s.; 25 cm.

I. Psałterz Dawidów. Opracowali Jerzy Woronczak i Mirosław Perz, 1982 [1] – 1983 [4] – 1990 [5] – 1991 [3] – 0000 [2]

Cz. 1. Psałterz Dawidów. Fototypia - transkrypcja; List Jana Kochanowskiego do Stanisława Fogelwedera, oprac. Jerzy Woronczak. Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe; t. 1, cz. 1. „Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B”, 23. Wrocław: Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1982 ss. 472. Reprod. fototypiczna: Kraków, w drukarni Łazarzowej, 1583. 25 cm.

Cz. 2. Wstępy wydawców, komentarz wraz z aparatem krytycznym. - BRAK

Cz. 3. Psałterz Dawidów. Indeksy wyrazów i form,  oprac. J. Woronczak. Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe; t. 1 cz. 3. „Biblioteka Pisarzów Polskich, Seria B” 23. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1991, 378 s.; 25 cm. 

Cz. 4. Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione. Fototypia tekstu, przyg. do druku Mirosław Perz. Jan Kochanowski Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe; t. 1 cz. 4: „Biblioteka Pisarzów Polskich, Seria B” 23. Facsimile pierwodruku : Kraków: w drukarni Łazarzowej, 1580. Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1983, ss. 350, nuty; 25 cm.

Cz. 5. Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione, wstęp i transkr. nut Mirosław Perz; transkr. tekstu Jerzy Woronczak; Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe, t. 1 cz. 5 (Partytura). „Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B”, nr 23. Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1990, ss. 208, [4]; 25 cm. Tytuł ujednolicony Melodie na psałterz polski.


II. Treny. oprac. Maria Renata Mayenowa i Lucyna Woronczakowa oraz Jerzy Axer i Maria Cytowska ; Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe; t. 2. „Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B”, nr 24. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1983. ss. 239; 25 cm.

IV. Pieśni; oprac. Maria Renata Mayenowa i Krystyna Wilczewska przy udziale Barbary Otwinowskiej oraz Maria Cytowska; Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe, t. 4, „Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B”, nr 26. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1992, ss. 849; 25 cm.

VII. 2: Proza, oprac. Bogusław Kreja, Barbara Otwinowska, Mikołaj Szymański, Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe; t. 7 cz. 2, „Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B”, nr 23 [pow. być 25?]. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1997, ss. 532; 25 cm.

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License. | Usability i Pozycjonowanie