Andrzej Dąbrówka

Mediewistyka, �redniowiecze

Jan Kochanowski
Grant NPRH na dokończenie Wydania Sejmowego PDF Drukuj E-mail

Wykaz projektów zakwalifikowanych do finansowania w 2012 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł 1.1 (wybrane decyzje dotyczące pracowników IBL PAN)

========================================
5 – 11H 12 0111 81 Instytut Badań Literackich PAN
Dokończenie sejmowego wydania Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego
dr hab. Andrzej Dąbrówka —————————————— 2.200.000 zł
=========================================
15 – 11H 12 0093 81 Instytut Badań Literackich PAN
Słownik polszczyzny XVI wieku i Internetowy słownik polszczyzny XVI wieku – tomy 36 – 43
dr Patrycja Potoniec         ——————————————– 3.000.000zł
========================================
31 11H 12 0091 81 Instytut Badań Literackich PAN
Redefiniowanie filologii
prof. dr hab. Maria Prussak   ————————————— 1.005.000zł
=========================================
49 – 11H 12 0104 81 Instytut Badań Literackich PAN
Wobec Zagłady – w stronę demitologizacji kategorii opisu
prof. dr hab. Maryla Hopfinger Amsterdamska              — 1.500.000zł
==========================================
64 – 11H 12 0108 81 Instytut Badań Literackich PAN
Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-2011.
Interpretacje i sposoby użycia: literatura, kultura, społeczeństwo
prof. dr hab. Michał Głowiński ———————————— 1.600.000zł


Zaplanowany przeze mnie budżet został decyzją NPRH i Ministra Nauki z 22.11.2012 zredukowany do 1/4. Nie widząc możliwości, aby za przyznaną kwotę 2,2 mln zł zatrudnić 23 profesorów na 5 lat i wydać jeszcze drukiem co najmniej 15 voluminów w twardej oprawie, Dyrekcja IBL wystąpiła 6.12.2012 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Rozstrzygnięcie w marcu.

"Dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego" - Historia projektu PDF Drukuj E-mail
Dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego
Historia projektu

Czytaj więcej...
"Dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego" - Program dokończenia edycji PDF Drukuj E-mail
Dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego
Program dokończenia edycji.
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License. | Usability i Pozycjonowanie