Andrzej Dąbrówka

Mediewistyka, �redniowiecze

Andrzej Dąbrówka
Grant NPRH na dokończenie Wydania Sejmowego

Wykaz projektów zakwalifikowanych do finansowania w 2012 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł 1.1 (wybrane decyzje dotyczące pracowników IBL PAN)

========================================
5 – 11H 12 0111 81 Instytut Badań Literackich PAN
Dokończenie sejmowego wydania Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego
dr hab. Andrzej Dąbrówka —————————————— 2.200.000 zł
=========================================
15 – 11H 12 0093 81 Instytut Badań Literackich PAN
Słownik polszczyzny XVI wieku i Internetowy słownik polszczyzny XVI wieku – tomy 36 – 43
dr Patrycja Potoniec         ——————————————– 3.000.000zł
========================================
31 11H 12 0091 81 Instytut Badań Literackich PAN
Redefiniowanie filologii
prof. dr hab. Maria Prussak   ————————————— 1.005.000zł
=========================================
49 – 11H 12 0104 81 Instytut Badań Literackich PAN
Wobec Zagłady – w stronę demitologizacji kategorii opisu
prof. dr hab. Maryla Hopfinger Amsterdamska              — 1.500.000zł
==========================================
64 – 11H 12 0108 81 Instytut Badań Literackich PAN
Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-2011.
Interpretacje i sposoby użycia: literatura, kultura, społeczeństwo
prof. dr hab. Michał Głowiński ———————————— 1.600.000zł


Zaplanowany przeze mnie budżet został decyzją NPRH i Ministra Nauki z 22.11.2012 zredukowany do 1/4. Nie widząc możliwości, aby za przyznaną kwotę 2,2 mln zł zatrudnić 23 profesorów na 5 lat i wydać jeszcze drukiem co najmniej 15 voluminów w twardej oprawie, Dyrekcja IBL wystąpiła 6.12.2012 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Rozstrzygnięcie w marcu.

Singing in the Battle. About the "Bogurodzica"
Singing in the Battle. About the "Bogurodzica"

„Senoji Lietuvos Literatura”, (31), 2011: 47-64.
Czytaj więcej...
Czynnik czasu w topice
Czynnik czasu w topice zachowań znaczących kulturowo [w:] Persona - Gestus Habitusque – Insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu, pod red. Jacka Banaszkiewicza, Jacka Maciejewskiego i Joanny Sobiesiak, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 149-166. 

Genre questions around early drama
Genre questions around early drama,
[in:] K. Czibula, A. Em1di, J.-S. Szabolcs (eds.), Dráma - Múlt - Színház - Jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet körébõl,
ErdĂ©lyi MĂşzeum-EgyesĂĽlet, Kolozsvár; Partium Kiadó, Nagyvárad, 2009, pp. 15-24.

Czytaj więcej...
Topika i Tradycja
Freie Universität Berlin

Grupa badawcza
Topika i Tradycja
Interdyscyplinarne Centrum
Średniowiecze - Renesans - Okres wczesnonowożytny

Założenia teoretyczne
Zespół
Członkowie stowarzyszeni
Kalendarium wykładów i konferencji
Publikacje

_____________________________
Forschergruppe Topik und Tradition
Interdisziplinäres Zentrum Mittelalter - Renaissance - Frühe Neuzeit
Assoziierte Mitglieder

Czytaj więcej...
<< |< start < << wstecz 1 2 dalej >> > koniec >| >>

Pozycje :: 1 - 9 z 17
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License. | Usability i Pozycjonowanie