Andrzej Dąbrówka

Mediewistyka, �redniowiecze

Prawda przemawia bez szelestu słów PDF Drukuj E-mail
 

„Prawda przemawia bez szelestu słów”. Wkład średniowiecza do dzieła budowy ludzkiej podmiotowości, [w:]Vir vere humanus, Warszawa 2007, s.19-35.


Wkład piśmiennictwa do dzieła budowy ludzkiej podmiotowości na jego średniowiecznym etapie zaznaczył się w różnych jej aspektach: poczynając od koncepcyjnego wyodrębniania jednostki ze zbiorowości, poprzez różne formy jej konstruowania i ugruntowywania jej tożsamości, do wyposażenia jej w aparat pojęciowy, którym może objąć całą swoją egzystencję i przeznaczenie jako indywidualnej osoby ludzkiej postawionej wobec innych, wobec świata i czasu. — Referat próbuje dostrzec owe konstrukcyjne wysiłki w najważniejszych aspektach procesu cywilizacji (religia, obyczaje, tożsamość indywidualna, społeczna i narodowa). Materiałem egzemplifikacyjnym jest poradnik dla nowicjatu zakonnego De imitatione Christi augustianina ks. Tomasza z Kempen (1379?-1471).Pełny tekst w materiałach z konferencji na stronie Senatu RP (wspólny plik pdf 0,4 mB) http://ie.senat.gov.pl/k6/agenda/seminar/a/061024.pdf

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License. | Usability i Pozycjonowanie