Andrzej Dąbrówka

Mediewistyka, �redniowiecze

Matka pieśni polskich PDF Drukuj E-mail
Matka pieśni polskich, „Pamiętnik Literacki”  96, 2005 z. 2, s. 51-63.
Artykuł wskazuje na tekstowe źródła Bogurodzicy w dwu łacińskich sekwencjach (Ave Dei Genitrix i Gaude Mater luminis), oraz przywołuje nie dostrzeżone w polonistyce świadectwo rękopisu z 1411 r. (wyd. 1982 r.), który określał Bogurodzicę jako pieśń bożonarodzeniową. Popierając polityczne wyjaśnienie Hasholda autor skłania się w konkluzji do datowania Bogurodzicy „jaką znamy” na okres tuż przed Bitwą Grunwaldzką. Tytuł szkicu nawiązuje do tego, że Bogurodzica ilustruje trzy teorie lub drogi powstawania pieśni polskich (T.Sinka).

 
PAMIĂŠTNIK LITERACKI (http://www.ibl.waw.pl/index.php?strona=211)
Pojedyncze artykuły oferuje do nabycia Central and Eastern European Online Library http://www.ceeol.com/index.aspx


 

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License. | Usability i Pozycjonowanie