Andrzej Dąbrówka

Mediewistyka, �redniowiecze

O sobie PDF Drukuj E-mail
Profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Kierownik Zespołu Literatury Średniowiecza.
W 1987 r. uzyskał doktorat na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy o średniowiecznych dramatach flamandzkich Untersuchungen ĂĽber die mittelniederländischen Abele Spelen (Herkunft - Stil - Motive).

Opublikował dwie książki i kilkaset stron artykułów naukowych poświęconych w większości dramatowi średniowiecznemu. Wygłaszał referaty na konferencjach mediewistycznych (Kalamazoo - USA; Camerino, Anagni - Włochy; Miskolc, Eger - Węgry; Lublin - II Kongres Mediewistów Polskich), Lille - Francja). Artykuły pisane po niemiecku, angielsku, niderlandzku i polsku drukowane były w czasopismach i zbiorowych książkach krajowych i zagranicznych (Belgia, Holandia, RPA, Włochy, USA).

  W książce Teatr i sacrum w średniowieczu: Religia - cywilizacja - estetyka (2001) przedstawił nową teorię związków między formami pobożności a wczesnymi gatunkami dramatycznymi. Na jej podstawie Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich nadała mu stopień doktora habilitowanego (30.10.2001). Książkę wyróżniono nagrodą państwową za wybitne osiągnięcie naukowe (30.10.2002).

    We wrześniu 2005 ukazał się jego podręcznik akademicki Średniowiecze. Korzenie (do serii: „Mała Historia Literatury Polskiej”), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa; 436 stron.

    Przygotowuje monografię Staropolski dramat hagiograficzny i eucharystyczny w kontekście średniowiecznego dramatu europejskiego. Zajmuje się związkiem dydaktyki szkół katedralnych z twórczością literacką i praktyką teatralną.

    Organizator stałej konferencji poświęconej badaniu literatury średniowiecznej, SPOTKANIA MEDIEWISTYCZNE zainicjowanej w 2002 roku przez Profesor Teresę Michałowską. Koordynuje internetową wymianę wiadomości w organizującej się wokół "Spotkań" grupie badaczy (Lista). Jest członkiem Stałego Komitetu Mediewistów Polskich i prowadzi jego stronę internetową oraz forum naukowe "Mediewistyka polska".

Należy do grona autorów nowej Wielkiej Encyklopedii PWN (dział: teatr niderlandzki).

Jest członkiem czterech międzynarodowych towarzystw naukowych: Medieval and Renaissance Drama Society (USA), The Medieval Academy of America, SociĂ©tĂ© Internationale pour l'Étude de la Philosophie MĂ©diĂ©vale, oraz  SITM - SociĂ©té  Internationale  pour  l'Ă©tude  du  Théâtre MĂ©diĂ©val - członek zarządu jako przedstawiciel na Polskę; w tym ostatnim charakterze organizuje SIEÆ  POLSKICH  BADACZY  TEATRU  I  DRAMATU ŚREDNIOWIECZNEGO.

W 2009 roku dołączył do członków stowarzyszonych grupy badawczej Topika i Tradycja (Interdyscyplinarne Centrum Średniowiecze - Renesans - Okres wczesnonowożytny przy Freie Univ. Berlin).

Ponadto współautor kilku słowników języka polskiego.

Do 1996 roku tłumacz z języka niderlandzkiego.
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License. | Usability i Pozycjonowanie