Andrzej Dąbrówka

Mediewistyka, �redniowiecze

Teatr i sacrum - Spis treści PDF Drukuj E-mail
Andrzej Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu.

Spis treści

 

I. Literatura i historia                                                              5

 

1. Æwiczenie filologiczne                                                                        7

2. Język i historia: zwrot kognitywny                                                     33

3. Nabożne widowisko                                                             49

4. Sacrum                                                                                             60

5. Formy pobożności                                                                           76

 

II. Przemiany w ontologii sacrum                                                     113

 

6. Ontologia sacrum                                                                             113

7. Przyczyny procesu spirytualizacji                                                      123

8. Symbol materialny a znak językowy                                      128

9. Fazy spirytualizacji                                                                           132

10. Transcendentalizacja sacrum jako przemiana cywilizacyjna   147

 

III. Profanum: gospodarstwo człowieka                                            165

 

11. Niższe szczeble sakralności                                                 165

12. Nowe miejsce człowieka w przyrodzie                                            177

13. Od uniwersalizmu posłuszeństwa do pluralizmu obliczalności            200

14. Bractwa jako media w procesie cywilizacji                          216

 

IV. Estetyka rekapitulacji: wpisać do żywych serc              249

 

15. Theatrica                                                                                        249

16. Widz, uczestnik, współtwórca                                                         265

17. Inkarnacyjna estetyka widowiska teatralnego                                  279

18. Estetyka artykulacji i faktyczności                                                   306

19. Wiedza o cudzie                                                                             350

20. Rekapitulacja a twórczość                                                              361

 

V.  Duchowość a podmiotowość w dramacie                         385

 

21. Formy pobożności a dramat                                                385

22. Misterium                                                                                       408

23. Mirakl                                                                                            435

24. Moralitet                                                                                        453

25. Dramat rekapitulacyjny                                                                   473

26. Farsa                                                                                              505

 

Uwagi końcowe                                                                                  547

 

Ekskurs 1: Sceny sądowe w dramacie średniowiecznym                     549

Ekskurs 2: Trup, transi, orant                                                             572

Ekskurs 3: Scena na piętrze 1364                                                        579

 

Post scriptum                                                                                      585

Bibliografia                                                                                         587

Summary                                                                                            623

Indeks nazwisk                                                                                   627

Indeks rzeczowy                                                                                 653

Streszczenie                                                                                        598

 

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License. | Usability i Pozycjonowanie